Μηχανογραφικό Δελτίο 2016 | Επιστημονικό πεδίο Ι

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2016
(90%)
ΒΑΣΗ 2016
(90%)
 101  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  147  11515 
 102  Φιλοσοφίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  147  13092 
 103  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  173  11275 
 104  Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα      I  130  12934 
 105  Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  181  11131 
 106  Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  181  13593 
 107  Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  156  10726 
 108  Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  173  12787 
 109  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  268  16372 
 110  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  173  16000 
 111  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  203  16380 
 112  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  147  15851 
 113  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  199  14895 
 114  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  251  13851 
 115  Φιλολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  156  14166 
 116  Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  151  13501 
 117  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  363  18229 
 118  Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  233  15671 
 119  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  320  17938 
 120  Φιλοσοφίας & Παιδ/κής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  151  15380 
 121  Νομικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  372  17409 
 122  Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  242  14059 
 123  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  194  16357 
 125  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  121  15579 
 126  Κοινωνιολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  147  15408 
 127  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΓ  I  181  19326 
 129  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΓ  I  138  19874 
 131  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΑΛ  I  119  13331 
 133  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΑΛ  I  101  11700 
 135  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΕΡ  I  134  11559 
 137  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΕΡ  I  119  12615 
 138  Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  164  12612 
 139  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΙΤΑ  I  85  5652 
 145  Ιστορίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I  156  12381 
 146  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  82  13333 
 147  Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  I  108  16569 
 148  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  116  17349 
 149  Κοινωνιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  156  12742 
 151  Ψυχολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  147  17121 
 153  Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  131  16570 
 159  Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  130  14538 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  69  14890 
 165  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  112  14805 
 167  Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I  181  11682 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  60  13609 
 169  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  95  11752 
 170  Ψυχολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  112  17381 
 171  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  130  17725 
 172  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  138  17517 
 173  Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV,V  104  13982 
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,IV  138  16340 
 175  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  156  15197 
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  156  14924 
 177  Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I  90  14252 
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  138  17587 
 181  Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I  130  11433 
 182  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΤΑ  I  72  5200 
 183  Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΣΠ  I  73  8835 
 185  Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  (*)  ΕΛΣ  I,II,V  96  8617 
 186  Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  130  12130 
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I,IV  121  13207 
 188  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  95  13287 
 189  Φιλολογίας, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα      I  147  13666 
 192  Σλαβικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  69  14221 
 342  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I  108  11352 
 343  Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  207  13005 
 348  Κοινωνιολογίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I  181  12010 
 351  Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  190  12517 
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I,V  121  11060 
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  I  130  17987 
 357  Πολιτικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  112  16215 
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Ναύπλιον      I  130  11338 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV,V  86  12056 
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      I,V  121  11066 
 373  Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  130  13108 
 384  Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  69  13417 
 385  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  2ΓΛ  I  113  16124 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  104  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  104  15411 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  125  17098 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  268  15033 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  138  15834 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  54  13608 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  91  11605 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  63  13352 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  72  15750 
 411  Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I  108  14039 
 413  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα    **  I  35  10309 
 413  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)  ΕΚΚΛ  Αθήνα    **  I  3  7165 
 414  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη    **  I  26  10048 
 414  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη    **  I  3  8187 
 415  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)  ΕΚΚΛ  Βελλάς    **  I  2  6009 
 415  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων  ΕΚΚΛ  Βελλάς    **  I  17  9945 
 416  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    **  I  26  9800 
 416  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    **  I  3  6142 
 417  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων  ΕΚΚΛ  Βελλάς    *  I  7  10708 
 417  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)  ΕΚΚΛ  Βελλάς    *  I  1  7886 
 418  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    *  I  2  6990 
 418  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    *  I  17  10624 
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών  ΤΕΙ  Αθήνα      I,II,V  78  12412 
 599  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  ΤΕΙ  Αθήνα      I  73  12403 
 601  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I  86  11832 
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  Ρόδος  (*)  1ΓΛ  I,V  66  12465 
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος  (*)  1ΓΛ  I,V  65  12378 
 643  Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      I  117  12544 
 661  Κοινωνικής Εργασίας  ΤΕΙ  Αθήνα      I  91  14543 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV,V  82  10735 
 748  Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II,III,V  80  8467 
 780  Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  26  10962 
 866  Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I  4  19146 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  1  17805 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  30  17896 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  3  17679 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  176  16388 
 870  Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  8  16191 
 870  Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  20  15439 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,V  4  14852 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  41  16650 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  4  15837 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  1  16565 
 875  Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I  5  19043 
 875  Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I  1  18895 
 876  Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ.Β (5%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  8  9514 
 876  Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ. Γ (2%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  2  2706 
 876  Σχολή Πυροσβεστών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  83  16689 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Α (3%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  1  12046 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Β (5%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  1  16265 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Γ (2%)  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  1  1227 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  23  17929 

Σ.Μ.Δ.: Σημείωση Μηχανογραφικού Δελτίου

(*) Δεκτοί γίνονται μόνο υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων οι οποίοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

(**) Δεκτοί γίνονται μόνο υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων οι οποίοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις.

Ειδικά για τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.