Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Επιστημονικό Πεδίο 1 | Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 1ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 101  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  215  11472 
 102  Φιλοσοφίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  162  13152 
 103  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  191  11462 
 104  Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα      I  135  13190 
 105  Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  238  11506 
 106  Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  195  13532 
 107  Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  172  10964 
 108  Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  191  12855 
 109  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  296  16448 
 110  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  191  16167 
 111  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  220  16386 
 112  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  153  15974 
 113  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  220  14838 
 114  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  276  14038 
 115  Φιλολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  172  14060 
 116  Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  167  13500 
 117  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  391  18199 
 118  Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  274  15863 
 119  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  334  17953 
 120  Φιλοσοφίας & Παιδ/κής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  167  15422 
 121  Νομικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  429  17515 
 122  Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  283  14368 
 123  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  192  16497 
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,IV  270  14502 
 125  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  133  15862 
 126  Κοινωνιολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  148  15683 
 127  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΓ  I  201  19483 
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  191  14915 
 129  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΓ  I  153  19995 
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  201  12468 
 131  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΑΛ  I  124  12289 
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  162  12060 
 133  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΑΛ  I  105  6596 
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  131  13116 
 135  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΕΡ  I  133  9818 
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  144  11815 
 137  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΕΡ  I  124  11791 
 138  Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  181  12856 
 139  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΙΤΑ  I  85  4006 
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  201  14148 
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  172  13356 
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  191  11613 
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  267  10992 
 145  Ιστορίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I  172  12648 
 146  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  86  13509 
 147  Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  I  113  16831 
 148  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  122  17391 
 149  Κοινωνιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  162  13280 
 151  Ψυχολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  172  17274 
 153  Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  135  16902 
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  106  14195 
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  225  10833 
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  153  10659 
 159  Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  135  14693 
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  171  10289 
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  234  10060 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  72  14660 
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  153  13089 
 165  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  124  15073 
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  126  11414 
 167  Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I  201  12121 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  63  14448 
 169  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  99  12124 
 170  Ψυχολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  131  17487 
 171  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  152  17826 
 172  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  162  17549 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  114  14072 
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  144  16566 
 175  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  172  15272 
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,IV  172  15401 
 177  Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I  94  14332 
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  110  14557 
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I,IV  144  17878 
 181  Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I  152  11865 
 182  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΤΑ  I  76  9241 
 183  Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΣΠ  I  76  5681 
 186  Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  143  12374 
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I  126  13451 
 188  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  112  13543 
 189  Φιλολογίας, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα      I  181  13569 
 192  Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση)  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  76  14728 
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  11444 
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  10351 
 342  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I  106  11652 
 343  Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  216  13476 
 348  Κοινωνιολογίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I  194  12376 
 351  Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  208  13144 
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I,IV  126  11397 
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  I,IV  135  18255 
 357  Πολιτικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  117  16343 
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Ναύπλιον      I  135  11838 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV  86  12297 
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      I,IV  126  11489 
 373  Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  135  13769 
 384  Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  72  13508 
 385  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  2ΓΛ  I  114  15771 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126 
 411  Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I  113  14397 
 413  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα    Ι  I  36  10255 
 414  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη    Ι  I  18  10203 
 415  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων  ΕΚΚΛ  Βελλάς    Ι  I  36  9384 
 416  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    Ι  I  54  8674 
 417  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων  ΕΚΚΛ  Βελλάς    Ι  I  9  10320 
 418  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    Ι  I  9  9685 
 601  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I  102  12092 
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  Ρόδος  (*)  1ΓΛ  I,IV  71  13388 
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος  (*)  1ΓΛ  I,IV  71  13605 
 641  Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      I  42  14354 
 643  Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      I  98  13340 
 668  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I  100  12698 
 671  Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I  95  15307 
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,III,IV  95  11861 
 677  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,IV  85  13148 
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  84  10140 
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  70  10867 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872 
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      I,IV  145  11208 
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      I,IV  173  11034 
 748  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (πρώην Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ), Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II  91  5575 
 780  Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  48  11290 
 866  Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I    18785 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  31  18113 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  179  16301 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,IV    13472 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΑΣΤ  I,II,IV    16134 
 875  Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I    19063 
 876  Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  79  16838 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  15  18040 Δείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018:

Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙV

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2018, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.