Μηχανογραφικό Δελτίο 2017
Επιστημονικό Πεδίο 1 | Ανθρωπιστικών (Θεωρητικών) Σπουδών

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 1ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017
(90%)
ΒΑΣΗ 2016
(90%)
 101  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  202  11515 
 102  Φιλοσοφίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  153  13092 
 103  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  180  11275 
 104  Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα      I  135  12934 
 105  Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  225  11131 
 106  Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  184  13593 
 107  Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  162  10726 
 108  Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  180  12787 
 109  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  279  16372 
 110  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  180  16000 
 111  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  207  16380 
 112  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  144  15851 
 113  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  207  14895 
 114  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  261  13851 
 115  Φιλολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  162  14166 
 116  Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  157  13501 
 117  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  369  18229 
 118  Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  243  15671 
 119  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  315  17938 
 120  Φιλοσοφίας & Παιδ/κής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  157  15380 
 121  Νομικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  405  17409 
 122  Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I  252  14059 
 123  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  192  16357 
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,V  270  12334 
 125  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  126  15579 
 126  Κοινωνιολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  148  15408 
 127  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΓ  I  189  19326 
 129  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΓ  I  144  19874 
 131  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΑΛ  I  117  13331 
 133  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΑΛ  I  99  11700 
 135  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΕΡ  I  126  11559 
 137  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΕΡ  I  117  12615 
 138  Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  171  12612 
 139  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΙΤΑ  I  81  5652 
 145  Ιστορίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I  162  12381 
 146  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,IV  85  13333 
 147  Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  I  112  16569 
 148  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  121  17349 
 149  Κοινωνιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  162  12742 
 151  Ψυχολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  153  17121 
 153  Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  135  16570 
 159  Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  135  14538 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  72  14890 
 165  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  117  14805 
 167  Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I  189  11682 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  63  13609 
 169  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,IV  99  11752 
 170  Ψυχολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  117  17381 
 171  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  135  17725 
 172  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  144  17517 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV,V  108  13982 
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,IV  144  16340 
 175  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I  162  15197 
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,V  162  14924 
 177  Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I  94  14252 
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I,V  144  17587 
 181  Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I  135  11433 
 182  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΤΑ  I  72  5200 
 183  Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΣΠ  I  72  8835 
 186  Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  135  12130 
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I,IV  126  13207 
 188  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  99  13287 
 189  Φιλολογίας, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα      I  171  13666 
 192  Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση)  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  72   
 342  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I  106  11352 
 343  Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  216  13005 
 348  Κοινωνιολογίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I  193  12010 
 351  Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I  207  12517 
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I,V  126  11060 
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  I,V  135  17987 
 357  Πολιτικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  117  16215 
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Ναύπλιον      I,IV  135  11338 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV,V  85  12056 
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      I,V  126  11066 
 373  Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      I  135  13108 
 384  Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I  72  13417 
 385  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  2ΓΛ  I  108  16124 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  108  15411 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17098 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  288  15033 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  144  15834 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  54  13608 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  90  11605 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  63  13352 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  72  15750 
 411  Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I  112  14039 
 413  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα    Ι  I  54  10309 
 414  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη    Ι  I  36  10048 
 415  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων  ΕΚΚΛ  Βελλάς    Ι  I  54  9945 
 416  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    Ι  I  72  9800 
 417  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων  ΕΚΚΛ  Βελλάς    Ι  I  54  10708 
 418  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο    Ι  I  81  10624 
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών  ΤΕΙ  Αθήνα      I,II,V  66  12412 
 599  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  ΤΕΙ  Αθήνα      I  77  12403 
 601  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I  91  11832 
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  Ρόδος  (*)  1ΓΛ  I,V  63  12465 
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος  (*)  1ΓΛ  I,V  63  12378 
 641  Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      I  42   
 643  Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      I  98  12544 
 661  Κοινωνικής Εργασίας  ΤΕΙ  Αθήνα      I  73  14543 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV,V  84  10735 
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      I,V  129  6056 
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      I,V  154  5904 
 748  Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II  91  8467 
 780  Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I  45  10962 
 866  Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I  8  19146 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  31  17896 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  179  16388 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,V    14852 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΑΣΤ  I,II,V    16650 
 875  Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  I  1  19043 
 876  Σχολή Πυροσβεστών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V    16689 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V    17929 

Σ.Μ.Δ.: Σημείωση Μηχανογραφικού Δελτίου

(*) Δεκτοί γίνονται μόνο υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων οι οποίοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

(**) Δεκτοί γίνονται μόνο υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων οι οποίοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις.

Ειδικά για τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.


Δείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2017:

Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙV
Επιστημονικό Πεδίο V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2017, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.