Στατιστικά Πανελλαδικών 2013

Δελτίο Τύπου Στατιστικών Ειδικών Μαθημάτων (.doc)
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων (.xls)
Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' λυκείου έτους 2013 σε σύγκριση με τα έτη 2009-2012 κατά μάθημα (.xls)
Πίνακας συγκριτικός της βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' λυκείου έτους 2013 σε σύγκριση με τα έτη 2007-2012 κατά μάθημα με βάση το 10 (.xls)
Πίνακες κλιμάκωσης του γενικού βαθμού πρόσβασης κατά κατεύθυνση στα μαθήματα της τελευταίας τάξης γενικού λυκείου που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο το έτος 2013 (.xls)
Αριθμός προσέλευσης μαθητών έτους 2012 και 2013 ανά κατεύθυνση στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο μάθημα επιλογής "αρχές οικονομικής θεωρίας" (.xls)
Πίνακες κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' λυκείου έτους 2013 κατά μάθημα γενικής παιδείας και μαθήματος επιλογής "αρχές οικονομικής θεωρίας" (.xls)
Συγκριτικός πίνακας της βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' λυκείου έτους 2013 ανά κατεύθυνση στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο μάθημα επιλογής "αρχές οικονομικής θεωρίας" με βάση το 10 (.xls)
Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2013 (.xls)