ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2012
Κλιμάκωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης (.xls)
Στατιστικά Βαθμολογιών Γ' Τάξης (.xls)
Στατιστικά Βαθμολογιών Γ' Τάξης ανά Κατεύθυνση (.xls)
Στατιστικά άνω του 10 (.xls)
Στατιστικά άνω του 10 ανά Κατεύθυνση (.xls)
Αριθμός Προσέλευσης (.xls)
Αριθμός Προσέλευσης ανά Κατεύθυνση (.xls)
Μέσος Όρος Βαθμού Πρόσβασης (.xls)
Στατιστικά Πανελλαδικών ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας (.xls)
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών (.xls)