Μηχανογραφικό Δελτίο 2017
Επιστημονικό Πεδίο 5 | Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 5ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017
(90%)
ΒΑΣΗ 2016
(90%)
 97  Οικονομικών Επιστημών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      V  243  12491 
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη      II,V  180  12375 
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,V  207  12206 
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,V  270  12334 
 144  Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  67  11737 
 150  Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  121  14247 
 152  Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  180  13157 
 155  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      V  144  15458 
 157  Ναυτιλιακών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  ΑΓΓ  V  175  16086 
 161  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  V  144  14066 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  72  14890 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  63  13609 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV,V  108  13982 
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,V  162  14924 
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I,V  144  17587 
 180  Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      V  162  12150 
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,V  135  12590 
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      II,V  112  9194 
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II,V  117  13375 
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II,V  153  13727 
 240  Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  130  17041 
 262  Ψηφιακών Συστημάτων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  148  13977 
 309  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  270  14090 
 311  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      V  288  13987 
 312  Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  184  15697 
 313  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  220  15738 
 314  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  148  14442 
 315  Οικονομικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      V  243  14505 
 316  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      V  261  14520 
 317  Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      V  220  14958 
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  198  12703 
 319  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      V  225  13198 
 320  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      V  288  11367 
 321  Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      V  234  12423 
 322  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      V  220  14147 
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III,V  99  15295 
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  103  13158 
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  171  16919 
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  166  15520 
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,V  180  15091 
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  121  13662 
 337  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      V  225  16059 
 338  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,V  108  16039 
 339  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  144  15114 
 345  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      V  207  12759 
 346  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      V  153  9951 
 347  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      V  180  16863 
 350  Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      V  184  13165 
 352  Διοίκησης Επιχειρήσεων  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      V  243  12307 
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      III,V  189  11953 
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I,V  126  11060 
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  I,V  135  17987 
 361  Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη      V  270  12043 
 366  Πληροφορικής, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      II,V  175  11846 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV,V  85  12056 
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      I,V  126  11066 
 371  Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II,V  121  12306 
 375  Τουριστικών Σπουδών, Παν. Πειραιά  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      V  63   
 400  Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Σπάρτη      V  121  10287 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  108  15411 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17098 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  288  15033 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  144  15834 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  54  13608 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  90  11605 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  63  13352 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  72  15750 
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  90  14557 
 501  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II,V  63  10180 
 503  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  70  9291 
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,V  115  8770 
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,V  105  10233 
 517  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II,V  63  5688 
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών  ΤΕΙ  Αθήνα      I,II,V  66  12412 
 519  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II,V  70  8056 
 521  Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II,V  63  11697 
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,V  87  5998 
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Σπάρτη      II,V  112  8829 
 549  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κατερίνη      V  122  7291 
 555  Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      II,III,V  105  6070 
 559  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  ΤΕΙ  Πειραιάς      V  119  12085 
 561  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      V  119  11918 
 565  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      V  147  10361 
 569  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      V  217  8489 
 575  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      V  175  9556 
 577  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      V  210  10588 
 580  Διεθνούς Εμπορίου, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      V  70   
 581  Εμπορίας & Διαφήμισης  ΤΕΙ  Αθήνα      V  70   
 584  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καλαμάτα      V  122  7108 
 585  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      V  63  12068 
 587  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      V  210  7688 
 591  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λάρισα      V  119  9568 
 593  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηράκλειο      V  70  9871 
 594  Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καλαμάτα      V  122  7663 
 595  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      V  175  8578 
 596  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη      V  252  7246 
 602  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηγουμενίτσα      V  119  7125 
 603  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  V  80  12530 
 604  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  V  98  11509 
 605  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  V  91  11535 
 607  Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      V  84   
 609  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λάρισα  (*)  1ΓΛ  V  105  8703 
 610  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηγουμενίτσα  (*)  1ΓΛ  V  56  4327 
 611  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηράκλειο  (*)  1ΓΛ  V  98  8525 
 612  Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Παν. Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      V  63   
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  Ρόδος  (*)  1ΓΛ  I,V  63  12465 
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος  (*)  1ΓΛ  I,V  63  12378 
 631  Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      V  70  11269 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV,V  84  10735 
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Ληξούρι      II,V  133  5859 
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος      II,V  87  6393 
 701  Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  196  7138 
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κιλκίς      II,V  101  6017 
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,V  91  4585 
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά      II,V  112  3756 
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,V  154  7966 
 711  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II,V  73  13642 
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,V  112  12776 
 713  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  84  10706 
 714  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  77  10555 
 715  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Πειραιάς      V  84  11787 
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,V  84  10603 
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II,V  175  5802 
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,V  168  9823 
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      II,V  140  9417 
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,V  112  10210 
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      II,V  91  10810 
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      I,V  129  6056 
 731  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      V  126  9619 
 734  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Γρεβενά      V  217  6976 
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      II,V  129  8076 
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Ναύπακτος      II,V  126  9227 
 740  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Θήβα      V  175  8673 
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      I,V  154  5904 
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  (**)  ΣΧΕ  II,V  70   
 751  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος      V  140  8172 
 755  Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Aμφισσα      V  119  6584 
 756  Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πύργος      V  147  6364 
 764  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λευκάδα      V  140  7359 
 765  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      V  175  8028 
 766  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      V  168  10567 
 770  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Γρεβενά  (*)  1ΓΛ  V  119  4794 
 771  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λευκάδα  (*)  1ΓΛ  V  168  3442 
 772  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      V  147  9829 
 773  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη      V  280  7633 
 774  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      V  154  8714 
 775  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Πρέβεζα      V  161  7726 
 777  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      V  91  11541 
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,V  324  11036 
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,V  297  9524 
 867  Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  V  13  18326 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  31  17896 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  179  16388 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,V    14852 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΑΣΤ  I,II,V    16650 
 876  Σχολή Πυροσβεστών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V    16689 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V    17929 

Σ.Μ.Δ.: Σημείωση Μηχανογραφικού ΔελτίουΔείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2017:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο III
Επιστημονικό Πεδίο ΙV

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2017, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.