Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018Δείτε τα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο III
Επιστημονικό Πεδίο ΙV

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2017, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.