Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Επιστημονικό Πεδίο 4 | Επιστήμες Εκπαίδευσης

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 4ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 97  Οικονομικών Επιστημών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή      IV  243  11245 
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη      II,IV  191  12347 
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,IV  220  12275 
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,IV  270  14502 
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  191  14915 
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  201  12468 
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  162  12060 
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  131  13116 
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  144  11815 
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  201  14148 
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  172  13356 
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  191  11613 
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  267  10992 
 144  Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  68  11177 
 150  Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  122  13016 
 152  Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  180  12150 
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  106  14195 
 155  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      IV  144  14269 
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  225  10833 
 157  Ναυτιλιακών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  ΑΓΓ  IV  186  15133 
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  153  10659 
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  171  10289 
 161  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  IV  144  12878 
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  234  10060 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  72  14660 
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  153  13089 
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  126  11414 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  63  14448 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  114  14072 
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,IV  172  15401 
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  110  14557 
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I,IV  144  17878 
 180  Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      IV  173  11134 
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,IV  144  13872 
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      II,IV  113  10185 
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II,IV  117  13307 
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II,IV  153  13843 
 238  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σύρος      II,IV  113  9963 
 240  Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  131  16883 
 262  Ψηφιακών Συστημάτων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  158  13965 
 309  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  270  12738 
 310  Γεωγραφίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,IV  180  7157 
 311  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      IV  288  12812 
 312  Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  184  14943 
 313  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  221  15014 
 314  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  148  13201 
 315  Οικονομικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      IV  243  13167 
 316  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      IV  261  13292 
 317  Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      IV  221  13931 
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  198  12543 
 319  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      IV  225  11960 
 320  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      IV  288  10103 
 321  Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      IV  234  11043 
 322  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      IV  221  12984 
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III,IV  106  15227 
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  104  13511 
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  182  16509 
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  177  15632 
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  11444 
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,IV  191  14742 
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  122  13034 
 337  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      IV  225  14756 
 338  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,IV  114  15793 
 339  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  153  15165 
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  10351 
 345  Οικονομικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      IV  208  11581 
 346  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      IV  153  8482 
 347  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  180  15955 
 350  Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      IV  184  11676 
 352  Διοίκησης Επιχειρήσεων  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      IV  243  11386 
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      III,IV  200  11846 
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      I,IV  126  11397 
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  I,IV  135  18255 
 361  Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη      IV  270  10749 
 366  Πληροφορικής, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      II,IV  186  11926 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV  86  12297 
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      I,IV  126  11489 
 375  Τουριστικών Σπουδών, Παν. Πειραιά  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      IV  67  13039 
 389  Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,IV  280   
 390  Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,IV  203   
 400  Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Σπάρτη      IV  122  9431 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126 
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  96  14730 
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,IV  130  10157 
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,IV  118  10035 
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,IV  87  6101 
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Σπάρτη      II,IV  126  8619 
 549  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κατερίνη      IV  122  6473 
 555  Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      II,III,IV  118  9876 
 561  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      IV  119  10553 
 565  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      IV  147  9071 
 569  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      IV  217  7395 
 575  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      IV  175  8030 
 577  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      IV  210  9279 
 580  Διεθνούς Εμπορίου, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      IV  70  6113 
 584  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καλαμάτα      IV  122  5855 
 587  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      IV  210  6651 
 591  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λάρισα      IV  119  8521 
 593  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηράκλειο      IV  70  8714 
 594  Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καλαμάτα      IV  122  6695 
 595  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      IV  175  7631 
 596  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη      IV  252  6267 
 602  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηγουμενίτσα      IV  119  6022 
 605  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  IV  102  10492 
 607  Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      IV  94  8889 
 609  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λάρισα  (*)  1ΓΛ  IV  118  7952 
 610  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηγουμενίτσα  (*)  1ΓΛ  IV  63  3598 
 611  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ηράκλειο  (*)  1ΓΛ  IV  110  7832 
 612  Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Παν. Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      IV  67  10548 
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  Ρόδος  (*)  1ΓΛ  I,IV  71  13388 
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος  (*)  1ΓΛ  I,IV  71  13605 
 669  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      IV  280   
 670  Διοίκησης Τουρισμού, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (*)  1ΓΛ  IV  230   
 672  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      IV  154  11366 
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,III,IV  95  11861 
 674  Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II,IV  164   
 675  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II,IV  91  11373 
 677  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,IV  85  13148 
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  84  10140 
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  70  10867 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872 
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Ληξούρι      II,IV  133  5355 
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος      II,IV  87  6040 
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κιλκίς      II,IV  101  5917 
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,IV  102  8204 
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά      II,IV  126  7964 
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,IV  173  8221 
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,IV  126  12110 
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,IV  94  11428 
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II,IV  197  8889 
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,IV  189  9862 
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      II,IV  157  9522 
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,IV  126  10230 
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      II,IV  102  10361 
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      I,IV  145  11208 
 731  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      IV  126  8310 
 734  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Γρεβενά      IV  217  5830 
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      II,IV  145  8513 
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Ναύπακτος      II,IV  142  8890 
 740  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Θήβα      IV  175  7645 
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      I,IV  173  11034 
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  (**)  ΣΧΕ  II,IV  70  5149 
 751  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος      IV  140  7123 
 755  Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμφισσα      IV  134  5583 
 756  Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πύργος      IV  165  5440 
 764  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λευκάδα      IV  140  6266 
 765  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      IV  175  7052 
 766  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      IV  168  9361 
 770  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Γρεβενά  (*)  1ΓΛ  IV  134  4227 
 771  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Λευκάδα  (*)  1ΓΛ  IV  189  2956 
 772  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      IV  147  8526 
 773  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη      IV  280  6713 
 774  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      IV  154  7455 
 775  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Πρέβεζα      IV  161  6829 
 777  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      IV  91  10461 
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,IV    10549 
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,IV    8889 
 867  Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  IV    17568 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  31  18113 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  179  16301 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,IV    13472 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΑΣΤ  I,II,IV    16134 
 876  Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV    16838 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV    18040 Δείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο III

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2018, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.