Μηχανογραφικό Δελτίο 2017
Επιστημονικό Πεδίο 4 | Παιδαγωγικών Σπουδών

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 4ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017
(90%)
ΒΑΣΗ 2016
(90%)
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  180  14670 
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      IV  189  11425 
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      IV  153  10985 
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      IV  130  12151 
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      IV  144  10396 
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      IV  189  13595 
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      IV  162  12434 
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      IV  180  10327 
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      IV  252  9887 
 146  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,IV  85  13333 
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      IV  106  13320 
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      IV  225  9331 
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      IV  153  9179 
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      IV  171  8667 
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      IV  234  8368 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  72  14890 
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      IV  144  11966 
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      IV  126  9994 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  63  13609 
 169  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,IV  99  11752 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV,V  108  13982 
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,IV  144  16340 
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      IV  103  13203 
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος      I,IV  126  13207 
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      IV  144  10228 
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      IV  153  8782 
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Ναύπλιον      I,IV  135  11338 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV,V  85  12056 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  108  15411 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17098 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  288  15033 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  144  15834 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  54  13608 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  90  11605 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  63  13352 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  72  15750 
 690  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Αθήνα      IV  73  10149 
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      IV  84  8404 
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      IV  70  9358 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV,V  84  10735 

Σ.Μ.Δ.: Σημείωση Μηχανογραφικού Δελτίου

(*) Δεκτοί γίνονται μόνο υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων οι οποίοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.Δείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2017:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο III
Επιστημονικό Πεδίο V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2017, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.