Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Επιστημονικό Πεδίο 3 | Επιστήμες Υγείας

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 3ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  191  14915 
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  201  12468 
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  162  12060 
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  131  13116 
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  144  11815 
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  201  14148 
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  172  13356 
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  191  11613 
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  267  10992 
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  106  14195 
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  225  10833 
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  153  10659 
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  171  10289 
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  234  10060 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  72  14660 
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  153  13089 
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  126  11414 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  63  14448 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  114  14072 
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  110  14557 
 190  Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Σπάρτη      III  126  16594 
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      II,III  153  10493 
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  100  10666 
 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  91  17983 
 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  162  17714 
 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  165  17465 
 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  193  17320 
 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  124  17275 
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      II,III  148  11103 
 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  229  16587 
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  134  15506 
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  110  13434 
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  76  11005 
 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  89  18335 
 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  97  18205 
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  108  17480 
 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  129  17974 
 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  110  17910 
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα      II,III  100  17636 
 289  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  97  18499 
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      II,III  113  17855 
 291  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  76  18480 
 293  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      III  138  18352 
 294  Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  63  17937 
 295  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  140  19143 
 297  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  131  19046 
 299  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      III  136  18902 
 300  Ιατρικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα      III  76  18803 
 301  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      III  110  18841 
 302  Ιατρικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      III  114  18713 
 303  Οδοντιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  79  18640 
 304  Ιατρικής, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      III  93  18786 
 305  Οδοντιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  71  18625 
 306  Νοσηλευτικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  97  17520 
 307  Κτηνιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  76  18413 
 308  Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Καρδίτσα      III  76  18200 
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  162  16233 
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  106  15320 
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  106  17508 
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III,IV  106  15227 
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  114  15047 
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  106  17083 
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  11444 
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  10351 
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      III,IV  200  11846 
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  153  13570 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV  86  12297 
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,III  162  16045 
 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Λήμνος      II,III  117  12846 
 388  Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,III  91  14196 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126 
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  102  12795 
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      II,III  157  11698 
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  114  9981 
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Καρπενήσι      II,III  126  9865 
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  63  10260 
 555  Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      II,III,IV  118  9876 
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμαλιάδα      II,III  150  10368 
 616  Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αίγιο      III  107  16095 
 617  Φυσικοθεραπείας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  87  17104 
 618  Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα    Ι-Λ  III  66  15714 
 620  Λογοθεραπείας, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα    Ι-Λ  III  91  15403 
 623  Ιατρικών Εργαστηρίων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  77  15562 
 625  Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      III  84  14702 
 628  Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Σητεία      III  94  13747 
 639  Αισθητικής & Κοσμητολογίας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  87  14125 
 647  Νοσηλευτικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  72  14659 
 649  Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      III  126  13751 
 651  Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      III  101  13134 
 652  Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      III  105  12900 
 653  Νοσηλευτικής, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      III  98  12829 
 654  Νοσηλευτικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      III  140  13149 
 657  Μαιευτικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  72  15105 
 659  Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      III  102  16431 
 662  Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Πτολεμαΐδα      III  101  13752 
 663  Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα    Ι-Λ  III  70  14927 
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,III,IV  95  11861 
 678  Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      III  320   
 679  Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      III  152   
 680  Εργοθεραπείας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      III  91  16501 
 681  Μαιευτικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      III  85  15950 
 682  Νοσηλευτικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      III  133  14990 
 683  Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      III  95  17236 
 684  Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,III  89  14883 
 685  Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,III  100  13401 
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  84  10140 
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  70  10867 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872 
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  87  13931 
 719  Διατροφής & Διαιτολογίας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  73  15987 
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  107  12591 
 742  Οπτικής & Οπτομετρίας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αίγιο      III  42  13368 
 744  Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Διδυμότειχο      III  161  12271 
 747  Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      III  73  14532 
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  87  11690 
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,III  142  10448 
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,III  134  11298 
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  197  12499 
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  150  11108 
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,III  189  11496 
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Φλώρινα      II,III  197  10319 
 831  Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III    19141 
 836  Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III    18968 
 841  Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III    18816 
 846  Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III    18828 
 851  Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  III    18293 Δείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙV

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2018, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.