Μηχανογραφικό Δελτίο 2017
Επιστημονικό Πεδίο 3 | Σπουδών Υγείας

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 3ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017
(90%)
ΒΑΣΗ 2016
(90%)
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  72  14890 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  63  13609 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV,V  108  13982 
 190  Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Σπάρτη      III  126  16762 
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      II,III  144  6582 
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  94  6674 
 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  81  17011 
 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  144  16195 
 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  147  15790 
 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  171  15241 
 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  111  15121 
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      II,III  139  11719 
 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  216  17120 
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  126  15485 
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  103  11187 
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  72  8082 
 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  88  18335 
 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  97  18246 
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  108  17788 
 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  129  18107 
 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  111  18063 
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα      II,III  94  17840 
 289  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  97  18460 
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      II,III  112  18003 
 291  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  76  18477 
 293  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      III  138  18351 
 294  Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  63  18098 
 295  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  148  19063 
 297  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  139  18964 
 299  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      III  144  18870 
 300  Ιατρικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα      III  81  18745 
 301  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      III  117  18760 
 302  Ιατρικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      III  121  18648 
 303  Οδοντιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  79  18580 
 304  Ιατρικής, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      III  99  18709 
 305  Οδοντιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  70  18570 
 306  Νοσηλευτικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III  97  17669 
 307  Κτηνιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      III  76  18388 
 308  Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Καρδίτσα      III  76  18198 
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  153  16400 
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  99  15272 
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  99  17765 
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      III,V  99  15295 
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  108  15194 
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  99  17445 
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      III,V  189  11953 
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  144  13317 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV,V  85  12056 
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,III  153  16087 
 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Λήμνος      III  117  13156 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  108  15411 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17098 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  288  15033 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  144  15834 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  54  13608 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  90  11605 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  63  13352 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  72  15750 
 480  Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II,III  70  11154 
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  91  9049 
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      II,III  140  7006 
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  101  5190 
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Καρπενήσι      II,III  112  4382 
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  28   
 555  Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      II,III,V  105  6070 
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμαλιάδα      II,III  133  10825 
 615  Φυσικοθεραπείας  ΤΕΙ  Αθήνα      III  73  17425 
 616  Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αίγιο      III  94  16094 
 617  Φυσικοθεραπείας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  77  17322 
 618  Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα    Ι-Λ  III  66  15777 
 619  Εργοθεραπείας  ΤΕΙ  Αθήνα      III  70  16990 
 620  Λογοθεραπείας, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα    Ι-Λ  III  91  15598 
 621  Ιατρικών Εργαστηρίων  ΤΕΙ  Αθήνα      III  65  16090 
 623  Ιατρικών Εργαστηρίων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  77  15707 
 625  Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      III  84  14380 
 627  Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ΤΕΙ  Αθήνα      III  73  15105 
 628  Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Σητεία      III  94  13522 
 629  Οδοντικής Τεχνολογίας  ΤΕΙ  Αθήνα      III  73  15371 
 633  Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      III  73  13667 
 635  Οπτικής & Οπτομετρίας  ΤΕΙ  Αθήνα      III  75  14520 
 637  Αισθητικής & Κοσμητολογίας  ΤΕΙ  Αθήνα      III  77  14142 
 639  Αισθητικής & Κοσμητολογίας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  87  13780 
 645  Νοσηλευτικής  ΤΕΙ  Αθήνα      III  103  14780 
 647  Νοσηλευτικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  72  14642 
 649  Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      III  126  13343 
 651  Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      III  101  12773 
 652  Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      III  105  12578 
 653  Νοσηλευτικής, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      III  98  12469 
 654  Νοσηλευτικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      III  140  12690 
 655  Μαιευτικής  ΤΕΙ  Αθήνα      III  66  16039 
 657  Μαιευτικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  72  14892 
 659  Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      III  91  16526 
 662  Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Πτολεμαΐδα      III  101  13236 
 663  Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα    Ι-Λ  III  70   
 667  Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      III  73  13190 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV,V  84  10735 
 716  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Αθήνα      II,III  68  13194 
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  77  11904 
 718  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών  ΤΕΙ  Αθήνα      II,III  77  10925 
 719  Διατροφής & Διαιτολογίας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      III  73  16524 
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  94  8849 
 742  Οπτικής & Οπτομετρίας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αίγιο      III  42   
 744  Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Διδυμότειχο      III  161  11987 
 747  Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      III  73  14551 
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  77  7649 
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,III  126  10908 
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,III  119  11460 
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  175  12496 
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  133  11308 
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,III  168  11675 
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Φλώρινα      II,III  175  10946 
 831  Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III  16  19088 
 836  Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III  2  18992 
 841  Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III  1  18827 
 846  Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη    ΠΕ  III  2  18913 
 851  Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  III  14  18355 

Σ.Μ.Δ.: Σημείωση Μηχανογραφικού ΔελτίουΔείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2017:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙV
Επιστημονικό Πεδίο V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2017, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.