Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Επιστημονικό Πεδίο 2 | Θετικές Επιστήμες

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 2ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη      II,IV  191  12347 
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,IV  220  12275 
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  191  14915 
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  201  12468 
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  162  12060 
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  131  13116 
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  144  11815 
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  201  14148 
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      I,II,III,IV  172  13356 
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  191  11613 
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  267  10992 
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  106  14195 
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  225  10833 
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο      I,II,III,IV  153  10659 
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      I,II,III,IV  171  10289 
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος      I,II,III,IV  234  10060 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  72  14660 
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  153  13089 
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  126  11414 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  63  14448 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV  114  14072 
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      I,II,III,IV  110  14557 
 200  Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  108  10794 
 201  Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  113  16796 
 203  Πολιτικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  126  15458 
 205  Πολιτικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  161  14536 
 207  Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II  190  13497 
 208  Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  94  14315 
 209  Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  113  18164 
 210  Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II  135  15346 
 211  Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  94  17459 
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      II,III  153  10493 
 213  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  135  17068 
 214  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II  113  12300 
 215  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  182  14658 
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,IV  144  13872 
 217  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  220  18416 
 218  Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Σάμος      II  172  10692 
 219  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  167  17691 
 220  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  167  16242 
 221  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  263  16789 
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      II,IV  113  10185 
 223  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II  215  15551 
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II,IV  117  13307 
 225  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  106  14220 
 227  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  106  13244 
 228  Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  86  11754 
 229  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  86  17852 
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II,IV  153  13843 
 231  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II  86  19377 
 232  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  (**)  ΣΧΕ  II  94  16751 
 233  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΣΧΕ  II  94  18478 
 234  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  (**)  ΣΧΕ  II  99  13126 
 235  Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  116  17817 
 236  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  (**)  ΣΧΕ  II  104  15770 
 237  Χημικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  96  17204 
 238  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σύρος      II,IV  113  9963 
 239  Χημικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  137  16674 
 241  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  90  15141 
 242  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II  108  11288 
 243  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  215  15500 
 245  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  153  15230 
 246  Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  153  15678 
 247  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  291  13313 
 248  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  143  12412 
 249  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  238  13210 
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  100  10666 
 251  Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  153  13055 
 252  Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Σάμος      II  229  12020 
 253  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  169  16224 
 255  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  156  15650 
 257  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  174  14500 
 259  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  194  13999 
 261  Φυσικής, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  144  13974 
 262  Ψηφιακών Συστημάτων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  158  13965 
 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  91  17983 
 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  162  17714 
 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  165  17465 
 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  193  17320 
 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  124  17275 
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      II,III  148  11103 
 272  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  120  12149 
 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  229  16587 
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  134  15506 
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  110  13434 
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  76  11005 
 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  89  18335 
 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  97  18205 
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  108  17480 
 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  129  17974 
 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  110  17910 
 283  Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  110  12680 
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα      II,III  100  17636 
 285  Γεωλογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  100  12444 
 287  Γεωλογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  158  11020 
 288  Επιστήμης των Υλικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  120  10892 
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      II,III  113  17855 
 310  Γεωγραφίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,IV  180  7157 
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  198  12543 
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  162  16233 
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  106  15320 
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  106  17508 
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  114  15047 
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  106  17083 
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  104  13511 
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  182  16509 
 331  Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II  173  15730 
 332  Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  104  16455 
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  177  15632 
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  11444 
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,IV  191  14742 
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  122  13034 
 338  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,IV  114  15793 
 339  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,IV  153  15165 
 340  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  191  13647 
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα      I,II,III,IV  153  10351 
 344  Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σάμος      II  211  10597 
 356  Γεωγραφίας, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  63  11188 
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  153  13570 
 363  Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  93  12297 
 366  Πληροφορικής, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      II,IV  186  11926 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV  86  12297 
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,III  162  16045 
 370  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  (**)  ΣΧΕ  II  104  14094 
 371  Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II  129  12866 
 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Λήμνος      II,III  117  12846 
 387  Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II  240   
 388  Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,III  91  14196 
 389  Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,IV  280   
 390  Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,IV  203   
 391  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II  82  9509 
 392  Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II  132  12702 
 393  Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II  82  12326 
 394  Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II  177   
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126 
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,IV  96  14730 
 419  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα    Ι  II  9  6642 
 420  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη    Ι  II  9  6678 
 447  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II  84  10363 
 451  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II  108  8193 
 455  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Σέρρες      II  77  6984 
 465  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      II  105  9727 
 467  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II  105  8366 
 471  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καβάλα      II  133  6264 
 473  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  133  6022 
 475  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      II  87  8297 
 476  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II  113  11884 
 477  Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  9787 
 479  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II  140  8255 
 487  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      II  112  8376 
 489  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II  98  7583 
 491  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II  98  7377 
 493  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      II  161  6212 
 495  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  133  6513 
 497  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  9299 
 499  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II  136  7742 
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,IV  130  10157 
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,IV  118  10035 
 507  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  8921 
 510  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Σέρρες      II  87  6686 
 513  Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καβάλα      II  133  5922 
 514  Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  140  4863 
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  102  12795 
 516  Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II  87  9459 
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,IV  87  6101 
 528  Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II  84  5036 
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Σπάρτη      II,IV  126  8619 
 532  Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά      II  98  6687 
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      II,III  157  11698 
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  114  9981 
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Καρπενήσι      II,III  126  9865 
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  63  10260 
 555  Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      II,III,IV  118  9876 
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμαλιάδα      II,III  150  10368 
 592  Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  133  5256 
 644  Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ρέθυμνο      II  105  5178 
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,III,IV  95  11861 
 674  Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II,IV  164   
 675  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II,IV  91  11373 
 676  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II  63  6209 
 677  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      I,II,IV  85  13148 
 684  Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,III  89  14883 
 685  Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω      II,III  100  13401 
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα      I,II,III,IV  84  10140 
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV  70  10867 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872 
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Ληξούρι      II,IV  133  5355 
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος      II,IV  87  6040 
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κιλκίς      II,IV  101  5917 
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,IV  102  8204 
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά      II,IV  126  7964 
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,IV  173  8221 
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,IV  126  12110 
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  87  13931 
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,IV  94  11428 
 721  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  140  4794 
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II,IV  197  8889 
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,IV  189  9862 
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      II,IV  157  9522 
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,IV  126  10230 
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      II,IV  102  10361 
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      II,IV  145  8513 
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Ναύπακτος      II,IV  142  8890 
 737  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II  94  9151 
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  107  12591 
 748  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (πρώην Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ), Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II  91  5575 
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  (**)  ΣΧΕ  II,IV  70  5149 
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  87  11690 
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,III  142  10448 
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,III  134  11298 
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  197  12499 
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  150  11108 
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,III  189  11496 
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Φλώρινα      II,III  197  10319 
 767  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II  91  8583 
 768  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      II  98  8939 
 769  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Τρίκαλα      II  73  7625 
 776  Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  9162 
 778  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II  55  11585 
 779  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  (**)  ΣΧΕ  II  45  14445 
 801  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    16001 
 806  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    17411 
 811  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    17262 
 816  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    17723 
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,IV    10549 
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,IV    8889 
 821  Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    17127 
 826  Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    18948 
 862  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Τρίκαλα    ΠΕ  II    14562 
 863  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Τρίκαλα    ΠΕ  II    15345 
 864  Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    14802 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  31  18113 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV  179  16301 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,IV    13472 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΑΣΤ  I,II,IV    16134 
 876  Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV    16838 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,IV    18040 
 878  ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    15921 
 879  ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    16423 
 880  ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II    16669 Δείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙV

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2018, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.