Μηχανογραφικό Δελτίο 2017
Επιστημονικό Πεδίο 2 | Θετικών Σπουδών

Τμήματα, Σχολές, Βάσεις, Εισακτέοι, Ειδικά Μαθήματα, Κωδικοί Μηχανογραφικού
του 2ου Επιστημονικού Πεδίου του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017
(90%)
ΒΑΣΗ 2016
(90%)
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη      II,V  180  12375 
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,V  207  12206 
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  72  14890 
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      I,II,III,IV,V  63  13609 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      I,II,III,IV,V  108  13982 
 200  Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  108  10066 
 201  Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  112  17130 
 203  Πολιτικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  126  16053 
 205  Πολιτικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  160  15139 
 207  Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II  189  13892 
 208  Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  94  14742 
 209  Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  112  18467 
 210  Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II  135  15792 
 211  Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  94  17856 
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα      II,III  144  6582 
 213  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  135  17394 
 214  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II  112  12233 
 215  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  171  15111 
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,V  135  12590 
 217  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  207  18628 
 218  Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Σάμος      II  162  10471 
 219  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  157  18100 
 220  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  157  16540 
 221  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  247  17137 
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος      II,V  112  9194 
 223  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II  202  15971 
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II,V  117  13375 
 225  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  99  14942 
 227  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  99  13935 
 228  Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  85  11625 
 229  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  85  18076 
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II,V  153  13727 
 231  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II  85  19999 
 232  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  (**)  ΣΧΕ  II  94  16836 
 233  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΣΧΕ  II  94  18483 
 234  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  (**)  ΣΧΕ  II  99  11965 
 235  Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  103  18047 
 236  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  (**)  ΣΧΕ  II  103  15226 
 237  Χημικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  85  17596 
 238  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σύρος      II  112  9117 
 239  Χημικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  121  17062 
 241  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  90  15253 
 242  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II  108  10758 
 243  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  202  16060 
 245  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  144  15750 
 246  Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  144  16024 
 247  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  274  13880 
 248  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  135  12676 
 249  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  225  13633 
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  94  6674 
 251  Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  144  13388 
 252  Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Σάμος      II  216  12239 
 253  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  169  16608 
 255  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  156  15883 
 257  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  174  14731 
 259  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  193  14158 
 261  Φυσικής, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II  144  14261 
 262  Ψηφιακών Συστημάτων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  148  13977 
 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  81  17011 
 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  144  16195 
 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  147  15790 
 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  171  15241 
 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  111  15121 
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο      II,III  139  11719 
 272  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  120  10492 
 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  216  17120 
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  126  15485 
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  103  11187 
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II,III  72  8082 
 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  88  18335 
 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,III  97  18246 
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II,III  108  17788 
 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II,III  129  18107 
 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο      II,III  111  18063 
 283  Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  103  13468 
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα      II,III  94  17840 
 285  Γεωλογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  94  12991 
 287  Γεωλογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  157  10887 
 288  Επιστήμης των Υλικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα      II  120  10388 
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη      II,III  112  18003 
 310  Γεωγραφίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη      II  180  5941 
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  198  12703 
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  153  16400 
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  99  15272 
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  99  17765 
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  108  15194 
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,III  99  17445 
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  103  13158 
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  171  16919 
 331  Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά      II  162  15632 
 332  Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II  103  16986 
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  166  15520 
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,V  180  15091 
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  121  13662 
 338  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II,V  108  16039 
 339  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς      II,V  144  15114 
 340  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα      II  180  13827 
 344  Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σάμος      II  198  9823 
 356  Γεωγραφίας, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II  63  11324 
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος      II,III  144  13317 
 363  Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη      II  93  12794 
 366  Πληροφορικής, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      II,V  175  11846 
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα      I,II,III,IV,V  85  12056 
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία      II,III  153  16087 
 370  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  (**)  ΣΧΕ  II  103  13142 
 371  Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II,V  121  12306 
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17793 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  108  15411 
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  126  17098 
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  288  15033 
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV,V  144  15834 
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  54  13608 
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  90  11605 
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  63  13352 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV,V  72  15750 
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα      II,V  90  14557 
 419  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα    Ι  II  45  6235 
 420  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη    Ι  II  36  6526 
 443  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      II  73  8665 
 445  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II  63  9602 
 447  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II  84  9107 
 451  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II  108  5799 
 455  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Σέρρες      II  77  4610 
 461  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II  70  13081 
 465  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      II  105  8691 
 467  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II  105  7053 
 471  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καβάλα      II  133  3531 
 473  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  133  3476 
 475  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      II  87  6508 
 476  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη      II  112  11417 
 477  Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  8712 
 479  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II  140  6759 
 480  Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II,III  70  11154 
 483  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II  70  10927 
 487  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      II  112  6229 
 489  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II  98  5593 
 491  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II  98  5192 
 493  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      II  161  3815 
 495  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  133  4026 
 497  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  7648 
 499  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II  136  5318 
 501  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II,V  63  10180 
 503  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  70  9291 
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,V  115  8770 
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,V  105  10233 
 507  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  6450 
 509  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα      II  63  8066 
 510  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Σέρρες      II  77  4263 
 511  Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II  63  11965 
 512  Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II  63  10352 
 513  Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καβάλα      II  133  3087 
 514  Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  140  1566 
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  91  9049 
 516  Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II  87  8426 
 517  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II,V  63  5688 
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών  ΤΕΙ  Αθήνα      I,II,V  66  12412 
 519  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II,V  70  8056 
 520  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II  49  5863 
 521  Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II,V  63  11697 
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,V  87  5998 
 528  Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II  84   
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Σπάρτη      II,V  112  8829 
 532  Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά      II  98  3862 
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι      II,III  140  7006 
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  101  5190 
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Καρπενήσι      II,III  112  4382 
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  28   
 555  Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι      II,III,V  105  6070 
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμαλιάδα      II,III  133  10825 
 592  Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  133  1560 
 644  Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ρέθυμνο      II  105  3021 
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα    Ι-Μ  I,II,III,IV,V  84  10735 
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Ληξούρι      II,V  133  5859 
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος      II,V  87  6393 
 701  Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  196  7138 
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κιλκίς      II,V  101  6017 
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία      II,V  91  4585 
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά      II,V  112  3756 
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,V  154  7966 
 711  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Αθήνα      II,V  73  13642 
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,V  112  12776 
 713  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  84  10706 
 714  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Πειραιάς      II,V  77  10555 
 716  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Αθήνα      II,III  68  13194 
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  77  11904 
 718  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών  ΤΕΙ  Αθήνα      II,III  77  10925 
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,V  84  10603 
 721  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη      II  140  2168 
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II,V  175  5802 
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,V  168  9823 
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα      II,V  140  9417 
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,V  112  10210 
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες      II,V  91  10810 
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά      II,V  129  8076 
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Ναύπακτος      II,V  126  9227 
 737  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα      II  94  8018 
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα      II,III  94  8849 
 748  Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II  91  8467 
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  (**)  ΣΧΕ  II,V  70   
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα      II,III  77  7649 
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα      II,III  126  10908 
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II,III  119  11460 
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη      II,III  175  12496 
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα      II,III  133  11308 
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα      II,III  168  11675 
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Φλώρινα      II,III  175  10946 
 767  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο      II  91  7131 
 768  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα      II  98  7477 
 769  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Τρίκαλα      II  73  4669 
 776  Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΤΕΙ  Αθήνα      II  70  7160 
 778  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη      II  54  11008 
 779  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  (**)  ΣΧΕ  II  45  13802 
 801  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  83  16095 
 806  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  15  17642 
 811  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  13  17662 
 816  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  6  17838 
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,V  324  11036 
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες    ΠΕ  II,V  297  9524 
 821  Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  28  17786 
 826  Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  6  18625 
 862  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Τρίκαλα    ΠΕ  II  60  14532 
 863  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Τρίκαλα    ΠΕ  II  26  15678 
 864  Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  41  14790 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  31  17896 
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V  179  16388 
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΥΡ  I,II,V    14852 
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΑΣΤ  I,II,V    16650 
 876  Σχολή Πυροσβεστών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V    16689 
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  I,II,V    17929 
 878  ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  59   
 879  ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  15   
 880  ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα    ΠΕ  II  21   

Σ.Μ.Δ.: Σημείωση Μηχανογραφικού ΔελτίουΔείτε και τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Μηχανογραφικού 2017:

Επιστημονικό Πεδίο Ι
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ
Επιστημονικό Πεδίο ΙV
Επιστημονικό Πεδίο V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ SOS: Δείτε τον Οδηγό Μηχανογραφικού 2017, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγιών και υποστήριξης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017, από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος. Τα μυστικά του μηχανογραφικού για τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης.