ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΕΛ(ΗΜ. & ΕΣΠ.) ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΑΛ(ΗΜ. & ΕΣΠ.) ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2016 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠ. (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠ. - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ- (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΠ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡ. (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΠ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡ. ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜ. ΠΡΟΣΑΝΑΤ. (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜ. ΠΡΟΣΑΝΑΤ.- ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ(ΗΜ - ΕΣ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2016 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΗΜ - ΕΣ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ (ΗΜ - ΕΣ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2016 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑ.Λ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. - ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2016 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑ.Λ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. - ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΣΗ