Στατιστικά Πανελλαδικών 2014

Πίνακες Κλιμάκωσης Βαθμολογίας
Στατιστικά άνω του 10 / Κατευθύνσεις
Στατιστικά Βαθμολογιών Γ' Τάξης
Στατιστικά άνω του 10
Κλιμάκωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης
Αριθμός Προσέλευσης / Κατευθύνσεις
Αριθμός Προσέλευσης
Στατιστικά Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων